Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
5,300,000,000  5,100,000,000